Category Archives: Mệnh

Ốc Thượng Thổ

1. Mệnh Thượng Thổ Ốc là gì? Mạnh Ốc Thượng Thổ là một trong 6 cung hoàng đạo thuộc hành Thổ: Sa Trung Thổ, Ốc Thượng Thổ, Thanh Đầu Thổ, Lộ Bàng Thổ, Bích Thượng Thổ, Đại Trạch Thổ. Theo nghĩa đen, “Ốc” nghĩa là nhà, “Thượng” nghĩa là trên, “Thổ” nghĩa là đất. Như […]

Bích Thượng Thổ

1. Mệnh Bích Thượng Thổ là gì? Bích Thượng Thổ được hiểu với nghĩa là đất liền vách. Trong đó “Bích” là tượng, “Thượng” là địa vị cao, “Thổ” là đất. Trong tự nhiên, nó có giá trị che nắng, che mưa, chống trộm cắp và thú dữ. Nhờ đó, bức tường thành sẽ bảo […]