Category Archives: Quẻ

Quẻ số 64: quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế là gì? Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế là trước khi hoàn thành, chưa hoàn thành và trước khi có kết quả, kết thúc hoặc kết thúc. Quái trên là Ly, tượng trưng cho lửa, còn quái dưới là Khảm, tượng trưng cho nước. Lửa cháy lên trên, và nước chảy […]

Quẻ số 63: quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế

Tổng quan Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế Ý nghĩa Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế là mọi thứ đang được hoàn thành hoặc đã được hoàn thành – sau khi mọi thứ đã vào đúng vị trí, đã hoàn thành. Lực dương thể hiện số lẻ và lực âm thể hiện số chẵn. Các dimes luân […]

Quẻ số 60: quẻ Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ Thủy Trạch Tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết là gì? “Tiết” có nghĩa là kiểm soát, điều hòa, tiết chế. Hình thái của quẻ bao gồm: nội quái là Đoài hoặc Đoài, ngoại quái là Khảm hoặc Nữ. Tượng của Quẻ Thủy Trạch Tiết bình đựng nước. Khi chôm chôm có quá nhiều nước sẽ bị đầy và tràn […]

Quẻ số 61: quẻ Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Quẻ Phong Trạch Trung Phu

Tổng quan về quẻ Phong Trạch Trung Phu. Quẻ Phong Trạch Trung Phu có nghĩa là ngay thẳng và trung thực. Đơn nguyên trên là Tốn tượng trưng cho gió, đơn nguyên dưới là Đoài tượng trưng cho ao. Hình ảnh gió thổi ngang mặt hồ khiến nước chuyển dần thành từng đợt. Vì vậy, […]

Quẻ số 62: quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá là gì? Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá có nghĩa là hơi quá đáng, bất hòa và nhiều rắc rối. Rãnh thứ ba và thứ tư tính từ dưới lên đều là chiều dương. Các hào còn lại sẽ là hào. Ngoài ra, lực dương bị lực âm bao vây cũng […]

Quẻ số 58: quẻ Thuần Đoài (兌 duì)

Quẻ Thuần Đoài

Tổng hợp quẻ Thuần Đoài Quẻ số 58: Quẻ Thuần Đoài mà được nghiên cứu và đúc kết bởi các bậc tiền bối hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, tử vi, tử vi. Tuy nhiên, theo lời các cụ Tổ thì quẻ Thuần Đoài khó hiểu và vô cùng phức tạp. Nếu ai có […]

Quẻ số 57: quẻ Thuần Tốn (巽 xùn)

Quẻ Thuần Tốn

Tổng hợp quẻ Thuần Tốn Quẻ số 57: Quẻ Thuần Tốn mà được nghiên cứu và đúc kết bởi các bậc tiền bối hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, tử vi, tử vi. Tuy nhiên, theo lời các cụ Tổ thì quẻ Thuần Tốn khó hiểu và vô cùng phức tạp. Nếu ai có […]

Quẻ số 54: quẻ Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Tóm tắt quẻ Lôi Trạch Quy Muội Theo chỉ dẫn của người xưa, không phải cứ Lôi Trạch Quy Muội phức tạp đến từng quẻ trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Và cho đến tận ngày nay, rất ít người có thể hiểu được quẻ số 54 – Lôi Trạch Quy Muội. Tuy nhiên, […]