Tuổi 1992 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1992 mệnh gì

Sinh năm Nhâm Thân 1992 tuổi con Khỉ, năm dương lịch: 4/2/1992 đến 22/01/1993. Mệnh Kiếm Phong Kim (vàng đầu mũi kiếm). Nam mệnh: cung Cấn – Nữ mệnh: cung Đoài. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Nhâm Thân 1992 Mệnh gì? 1992 Tuổi gì? 1992 Cung mệnh ra sao […]

Tuổi 1991 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1991 mệnh gì

Sinh năm Tân Mùi 1991 tuổi con Dê, năm dương lịch: 15/2/1991 đến 03/02/1992. Mệnh Lộ Bàng Thổ (đất ven đường). Nam mệnh: cung Ly – Nữ mệnh: cung Càn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Tân Mùi 1991 Mệnh gì? 1991 Tuổi gì? 1991 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1990 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1990 mệnh gì

Sinh năm Canh Ngọ 1990 tuổi con Ngựa, năm dương lịch: 27/1/1990 đến 14/02/1991. Mệnh Lộ Bàng Thổ (đất ven đường). Nam mệnh: cung Khảm – Nữ mệnh: cung Cấn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Canh Ngọ 1990 Mệnh gì? 1990 Tuổi gì? 1990 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1989 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1989 mệnh gì

Sinh năm Kỷ Tỵ 1989 tuổi con Rắn, năm dương lịch: 6/2/1989 đến 26/01/1990. Mệnh Đại Lâm Mộc (cây lớn trong rừng). Nam mệnh: cung Khôn – Nữ mệnh: cung Tốn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Kỷ Tỵ 1989 Mệnh gì? 1989 Tuổi gì? 1989 Cung mệnh ra sao […]

Tuổi 1988 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1988 mệnh gì

Sinh năm Mậu Thìn 1988 tuổi con Rồng, năm dương lịch: 17/2/1988 đến 05/02/1989. Mệnh Đại Lâm Mộc (cây lớn trong rừng). Nam mệnh: cung Chấn – Nữ mệnh: cung Chấn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Mậu Thìn 1988 Mệnh gì? 1988 Tuổi gì? 1988 Cung mệnh ra sao […]

Tuổi 1987 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1987 mệnh gì

Sinh năm Đinh Mão 1987 tuổi con Mèo, năm dương lịch: 29/1/1987 đến 16/02/1988. Mệnh Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò). Nam mệnh: cung Tốn – Nữ mệnh: cung Khôn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Đinh Mão 1987 Mệnh gì? 1987 Tuổi gì? 1987 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1986 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1986 mệnh gì

Sinh năm Bính Dần 1986 tuổi con Hổ, năm dương lịch: 9/2/1986 đến 28/01/1987. Mệnh Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò). Nam mệnh: cung Khôn – Nữ mệnh: cung Khảm. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Bính Dần 1986 Mệnh gì? 1986 Tuổi gì? 1986 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1985 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1985 mệnh gì

Sinh năm Ất Sửu 1985 tuổi con Trâu, năm dương lịch: 21/1/1985 đến 08/02/1986. Mệnh Hải Trung Kim (vàng dưới biển). Nam mệnh: cung Càn – Nữ mệnh: cung Ly. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Ất Sửu 1985 Mệnh gì? 1985 Tuổi gì? 1985 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1984 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1984 mệnh gì

Sinh năm Giáp Tý 1984 tuổi con Chuột, năm dương lịch: 2/2/1984 đến 20/01/1985. Mệnh Hải Trung Kim (vàng dưới biển). Nam mệnh: cung Đoài – Nữ mệnh: cung Cấn. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Giáp Tý 1984 Mệnh gì? 1984 Tuổi gì? 1984 Cung mệnh ra sao nhé! […]

Tuổi 1983 – Tổng quan tử vi, số mệnh, cung hoàng đạo

1983 mệnh gì

Sinh năm Quý Hợi 1983 tuổi con Lợn, năm dương lịch: 13/2/1983 đến 01/02/1984. Mệnh Đại Hải Thủy (Nước biển lớn). Nam mệnh: cung Cấn – Nữ mệnh: cung Đoài. Hãy cùng tham khảo bài viết để biết thêm về tuổi Quý Hợi 1983 Mệnh gì? 1983 Tuổi gì? 1983 Cung mệnh ra sao nhé! […]